Soru: Tdv Islam Ansiklopedisi Kaynakçada Nasıl Gösterilir?

Kitap dipnotu nasıl verilir?

Tek yazarlı kitap dipnot gösterim şekli: Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, Baskı Sayısı (Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi; Sayfa Numarası. Yazar Soyadı, Kitap Adı, Sayfa Numarası.

Dipnotta dergi nasıl gösterilir?

Makalelerin dipnot gösterim şekli: Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı”, Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı): Sayfa Numarası.

Bir tez nasıl kaynak gösterilir?

Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Yüksek Lisans Tezi /Doktora Tezi, Üniversite Adı, Yıl; Sayfa Numarası. Yazar Soyadı, Tez Adı, Sayfa Numarası.

Ayetler dipnotta nasıl gösterilir?

Âyet atıflarında âyet metni veya Türkçe’si çift tırnak içinde verilir, sûre ve âyet numarası dipnotta değil, parantez içinde yazılır. Sûre adlarındaki “el-” takılarına ve uzatmalara (â) riayet edilir. Ayrıca âyet meâli italik değil, düz şekilde yazılır.

Internet adresi dipnotta nasıl gösterilir?

Yazar soyadı, yazar adının ilk harfi veya takma adı (biliniyorsa); Yayım tarihi (parantez içinde, eğer biliniyor ve ziyaret tarihinden farklı ise); Belgenin başlığı, Sitenin başlığı veya tüm eserin başlığı (ilgili ise ve italik olarak), Protokol ve telnet adresi, Ziyaret adresi (parantez içinde).

Makaleden alıntı dipnotta nasıl gösterilir?

6. Alıntı bir makaleden yapılmışsa, dipnotta alıntının geçtiği sayfa bilgisi verilir. Kaynaklar bölümünde ise makalenin dergideki (ya da kitaptaki) sayfa aralığıyla ilgili bilgiler verilmelidir. Aynı şekilde makaleye bütün olarak bir gönderme yapılmışsa yine sayfa aralığının belirtilmesi gerekmektedir.

You might be interested:  FAQ: Istihare Nasıl Yapılır Dinimiz Islam?

Dipnotta ne yazılır?

Dipnot ve Kaynakça Kullanımı

  1. Makalelerde dipnot ve kaynakça gösteriminde Chicago dipnot sistemi kullanılır.
  2. Kutsal metinlere atıflar dipnotta, sûre adı, sûre numarası ve ayet numarası sırasına göre verilmelidir. (

Dergiler nasıl kaynak gösterilir?

Dergi: Yazar(lar)ın Soyadı (,) Adının Baş harfi (.) parantez içerisinde yayın yılı (.) Çalışmanın adı(.) Derginin Adı(,) Cilt Sayısı;(Sayı), Sayfa Numaraları.

Arşiv belgeleri kaynakçada nasıl gösterilir?

Arşiv belgelerinin metin içi gösteriminde kaynağın geçtiği ilk yerde arşiv belgesinin adı kısaltılmadan yazılır. Ancak arşiv belgesinin daha sonraki gösteriminde kısaltma kullanılacak ise ilgili arşiv belgesinin kısaltması köşeli parantez içerisinde gösterilir. Daha sonraki gösterimlerde bu kısaltma kullanılır.

Tez yazarken kaynak nasıl yazılır?

Kaynakçalar oluşturulurken, önce yazar adı, sonra eserin adı, daha sonra eserin yayınlandığı yayın evi ya da kitabevi, en sonunda da eserin basıldığı şehir, son olarak da eserin basıldığı yıl yazılır. Bu bilgiler yazılırken, aralarına virgül “,” işareti konulur.

Tezde internet kaynağı nasıl gösterilir?

-Yazarın soyadı, adı veya sayfa adı “www.xxxxxx.com ‘den 14.02.2018 tarihinde esinlenilmiştir” ibaresi yazılmalıdır. Eğer belirli bir sayfasından yaralanıyor ise yazarın soyadı, adı veya sayfa adı “www.xxxxxx.com/xxxxx 14.02.2018 tarihinde esinlenilmiştir” ibaresi yazılmalıdır. Yazar belli değilse yazılmamalıdır.

Yönetmelik nasıl kaynak gösterilir?

Resmi Gazete’de yayınlanan yasa ve yönetmelikler, T.C. Resmi Gazete, yayınlandığı tarih (gün, ay ve yıl olarak) ve sayısı belirtilerek yazılmalıdır.

Ayetler nasıl gösterilir?

Âyet atıflarında âyet metni veya Türkçe’si çift tırnak içinde verilir, sûre ve âyet numarası dipnotta değil, parantez içinde yazılır. Sûre adlarındaki “el-” takılarına ve uzatmalara (â) riayet edilir. Ayrıca âyet meâli italik değil, düz şekilde yazılır.

Referans stili nedir?

Referans Stili Nedir? Referans sistemlerinin amacı alıntı yapılan kaynakların yazılan yazıların içerisinde belli bir standart çerçevesinde gösterilmesi.

You might be interested:  Sık sorulan: Islam Örgütü Genel Sekreteri Kim?

Dipnot noktadan önce mi sonra mı?

3. Dipnottaki cümle ile dipnotta sol baştaki numara arasında 1 boşluk bırakılmalıdır. 4. Dipnotta sonu nokta ile biten bir ifade varsa tekrar nokta konulmasına gerek yoktur, bunun haricinde herhangi bir işaretten sonra mutlaka nokta konulmalıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *