Soru: Ilk Türk Islam Eserleri Hangi Devlet Döneminde Yazılmıştır?

Ilk Türk islam eserleri hangi dönemde yazılmıştır?

Yüknekli Edib Ahmed bin Mahmud tarafından tahminen 12. yüzyılda yazılmış manzum bir öğüt ve ahlâk kitabı olan Atabetü’l Hakayık İslâmî devrin ilk eserlerindendir. İlk Türk mutasavvıfı Hoca Ahmed Yesevî’nin şiirlerinin toplandığı yazmalar olan Dîvân-ı Hikmet de yine bu dönemin ürünlerindendir.

Edebiyat alanında ilk Türk islam eserleri hangi dönemde yazılmıştır Eodev?

1- Kutadgu Bilig: Karahanlılar zamanında Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. İyi bir devlet yönetiminin nasıl olması gerektiğinin anlatıldığı kitap, Türk – İslam edebiyatının ilk yazılı örneğidir.

Türk islam eserleri hangi devlete aittir?

İslamiyet ‘i kabul eden ilk Türk Devleti, Karahanlılar olmuştur. Bu dönemde yaşayan Yusuf Has Hacip ise ilk Türk – İslam eserini kaleme almıştır. Yusuf Has Hacp’in yazdığı Kutadgu Bilig, Karahanlı Devletinin hükümdarı Tabgaç Uluğ Buğra Kara Han’a ithafen kaleme alınmıştır.

Edebiyat alanında ilk Türk islam eserleri döneminde ne yazılmıştır?

Türk edebiyatında İslami dönem edebiyatının ilk örnekleri 11.ve 12. Yüzyıllarda ortaya çıkmıştır. Bu eserlerden ilk örneği Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig eseridir. Bu eser, Hakkaniye Türkçesi ile yazılmıştır.

Ilk Türk islam eserini kim yazmıştır?

Kutadgu Bilig, İslamiyet ‘in ve İran Edebiyatı’nın etkisinde yazılan ilk Türk eseridir. Ondan daha eski olup, bu nitelikleri taşıyan başka bir esere rastlanmamıştır. Yusuf Has Hacip, bu eseri Tabgaç Buğra Han’a (Kaşgar Hükümdarı) sunmuştur.

You might be interested:  Islam Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Ilk Türk islam yazılı edebî eserlerini kim vermiştir?

Yusuf Has Hacip bu eserini Doğu Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a sunmuştur ve bu nedenle kendisine “Has Hacib”lik unvanı verilmiştir. Kutadgu Bilig’ kelime anlamı olarak “Kutlu olma bilgisi, Mutluluk veren bilgi” demektir. SINAV NOTU: Kutadgu Bilig ilk yazılı Türk – İslam eseridir.

Türklerin eserleri nelerdir?

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı, Eserler ve Özellikleri

 • Kutatgu Bilig ve Özellikleri- Yusuf Has Hacip.
 • Atabetü’l Hakayık ve Özellikleri – Edip Ahmet Yükneki.
 • Divan-ı Lügat’it Türk ve Özellikleri – Kaşgarlı Mahmut.
 • Divan-ı Hikmet ve Özellikleri – Ahmet Yesevi.
 • Dede Kotkut Hikayeleri ve Özellikleri.

Türk tarihindeki ilk yazılı eserler nelerdir?

Türkçe’nin ilk yazılı kaynağı Türkler ‘e ait ilk yazılı eser ORHUN YAZITLARI, ORHUN ABİDELERİ, yani bir başka deyişle GÖKTÜRK KİTABELERİ’dir.

Ilk Türk islam eserleri ve yazarları kimlerdir?

İlk Türk İslam Eserleri

 • Kutadgu Bilig. 11. yüzyılda Yusuf Has Hacip tarafından yazılan ve Karahanlı Hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a sunulan eserdir.
 • Divanu Lügati’t Türk. 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.
 • Atabetül Hakayık.
 • Divan-ı Hikmet.
 • Muhakemetül Lugateyn.
 • Dede Korkut.
 • Garibname.

Ilk islami eserler nelerdir?

İslami ilk eserler denince akla “Kutadgu Bilig”, “Divanü Lügati’t-Türk”, Atabetü’l-Hakayık”, “Divan-ı Hikmet”, “Muhakemetü’l-Lugateyn” ve ‘Dede Korkut Hikâyeleri” gelir.

Hangisi islam edebiyatına eser veren kişidir?

İslâmî Türk edebiyatının adı bilinen ilk şair ve düşünürü Balasagun’lu Yusuf Has Hacib tarafından kaleme alınmıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *