Sık sorulan: Islam Ansiklopedisi Nasıl Kaynak Gösterilir?

Ayetler dipnotta nasıl gösterilir?

Âyet atıflarında âyet metni veya Türkçe’si çift tırnak içinde verilir, sûre ve âyet numarası dipnotta değil, parantez içinde yazılır. Sûre adlarındaki “el-” takılarına ve uzatmalara (â) riayet edilir. Ayrıca âyet meâli italik değil, düz şekilde yazılır.

Bir tez nasıl kaynak gösterilir?

Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Yüksek Lisans Tezi /Doktora Tezi, Üniversite Adı, Yıl; Sayfa Numarası. Yazar Soyadı, Tez Adı, Sayfa Numarası.

Arşiv belgeleri kaynakçada nasıl gösterilir?

Arşiv belgelerinin metin içi gösteriminde kaynağın geçtiği ilk yerde arşiv belgesinin adı kısaltılmadan yazılır. Ancak arşiv belgesinin daha sonraki gösteriminde kısaltma kullanılacak ise ilgili arşiv belgesinin kısaltması köşeli parantez içerisinde gösterilir. Daha sonraki gösterimlerde bu kısaltma kullanılır.

Kaynak gösteriminde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Kitaplarda kaynakça nasıl yazılır? Yazdığınız kitaplarda ise kaynakçanız şu sıralamada olmalıdır: Yazarın Soyadı, Adı (Yayın Yılı), Kitabın Başlığı (Yayınlandığı Yer: Yayın Evinin İsmi).Eğer kitabın yazarı belli değilse yazar adının yerine Anonim yazmalısınız. Çok yazarlı kaynak kitapların (sözlük, kurum raporu vb.)

Ayetler nasıl gösterilir?

Âyet atıflarında âyet metni veya Türkçe’si çift tırnak içinde verilir, sûre ve âyet numarası dipnotta değil, parantez içinde yazılır. Sûre adlarındaki “el-” takılarına ve uzatmalara (â) riayet edilir. Ayrıca âyet meâli italik değil, düz şekilde yazılır.

You might be interested:  Soru: Islam Tırnak Nasıl Kesilir?

Age nasıl verilir?

3.Dipnotta ikinci kez geçen kaynak için, araya başka kaynaklar girmişse, yazarın adı ve soyadından sonra “ age, agm, agt” gibi kısaltmalar kullanılır. Sayfa bilgilerinden başka bilgilere yer verilmez. (Örnek: Şaban Sağlık, age, s.134).

Tezde internet kaynağı nasıl gösterilir?

-Yazarın soyadı, adı veya sayfa adı “www.xxxxxx.com ‘den 14.02.2018 tarihinde esinlenilmiştir” ibaresi yazılmalıdır. Eğer belirli bir sayfasından yaralanıyor ise yazarın soyadı, adı veya sayfa adı “www.xxxxxx.com/xxxxx 14.02.2018 tarihinde esinlenilmiştir” ibaresi yazılmalıdır. Yazar belli değilse yazılmamalıdır.

Yönetmelik nasıl kaynak gösterilir?

Resmi Gazete’de yayınlanan yasa ve yönetmelikler, T.C. Resmi Gazete, yayınlandığı tarih (gün, ay ve yıl olarak) ve sayısı belirtilerek yazılmalıdır.

Tez yazarken kaynak nasıl yazılır?

Kaynakçalar oluşturulurken, önce yazar adı, sonra eserin adı, daha sonra eserin yayınlandığı yayın evi ya da kitabevi, en sonunda da eserin basıldığı şehir, son olarak da eserin basıldığı yıl yazılır. Bu bilgiler yazılırken, aralarına virgül “,” işareti konulur.

Yüksek Lisans Tezi kaynakçada nasıl gösterilir APA 6?

Yayımlanmış Tez Özeti: Özetinden yararlanılan tezlerin kaynakça gösterimi; yazar soyadı, Adının ilk harfi. (Yıl). İtalik olarak tezin adı ilk kelimenin baş harfi büyük diğer tüm kelimeler özel isim değil ise küçük harfli olarak yazılır ( yüksek lisans tezi / doktora tezi ).

Kitap referansı nasıl verilir?

Kitap adı ve ayraç arasına nokta konulmaz. Kitap adı yazıldıktan sonra virgül konulur. • Yayın evinin bulunduğu şehrin adı yazılır. Eğer şehrin adı bilinmiyorsa ya da başka bir yerle karıştırılıyorsa, yayın evinin bulunduğu şehir ya da ülke adı yazılır. Yer adından sonra iki nokta üst üste konur.

Kaynakçada ünvan nasıl yazılır?

Yazarların Adı Soyadı, Eserin İsmi, Yayınevi/Kitabevi Bilgisi, Yayın Yeri, Yayın Yılı, Sayfa No. Ali Sevim- Erdoğan Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1995, s. Not, dipnot ve kaynakçada yazarların Prof Dr., Doç. Dr. gibi unvanları yazılmaz.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Istanbul Türk Ve Islam Eserleri Müzesi Nerede?

Kaynak göstermenin amaçları nelerdir?

Kaynak belirtme, araştırmacının görüşlerinin doğruluğunu destekleyen başka kaynaklar olduğunu ve/veya karşıt görüşleri de göz önüne aldığını gösterir. Böylece yapılan çalışmanın güvenirliği artar, ayrıca bilginin doğruluğu ve tarafsızlığı açısından okuyucuya denetim olanağı sağlanmış olur.

Kaynakçadan nasıl faydalanırız?

Kaynakça yazarken büyük harfle başlanmalı ve kaynağın yazarının soyadı önce yazılmalıdır. Kullanılan kaynağın birden çok yazarı varsa, alfabetik sıraya göre yazılması gerekmektedir. Performans ödevlerinde ve tezlerde fazla kaynakça kullanılması, yapılan çalışmayı daha güçlü ve başarılı kılmaktadır.

Bir makale nasıl kaynak gösterilir?

Makalelerin kaynakça gösterim şekli: Yazar Soyadı, Adı. “ Makale Adı”. Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı): Sayfa Aralığı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *