Okuyucular soruyor: Islam Dininde Nikah Nasıl Düşer?

Imam nikahı hangi hallerde bozulur?

İslam dini her ne kadar boşanmaya karşı olsa da bazı durumlarda boşanmaya izin veriyor. İmam nikahlı bir çiftin boşanabilmesi için erkeğin üç defa “boş ol” demesi yeterlidir. Bunun dışında eşlerden birinin din değiştirmesi, resmi boşanmanın gerçekleşmesi durumunda da imam nikahı bozulmuş olur.

Boş ol demekle nikah düşer mi?

‘Boşsun, boş ol, boşadım, karım boştur’ Dolayısıyla bu sözle boşama meydana gelmez. Boşama, kişinin eşine söylediği ‘Boşsun, boş ol, boşadım veya karım boştur’ gibi boşama iradesini ortaya koyan şimdiki veya geçmiş zamanlı ifadelerle ya da mahkemenin kararıyla gerçekleşir.”

Nihat Hatipoğlu dini nikah nasıl düşer?

Nikahı bozan şeyler talak, yani boşanma ile ilgili şeylerdir. Sarih yani açık ifadelerle, kinaye yapmadan, “seni boşadım”, “boşun”, “artık benim karım değilsin”, “babanın evine git”, “ben senin nikahlın değilim”, “ben seni zaten hiç sevmedim ki” Eğer bunları boşanma niyetiyle söyledim diyorsa boşanmış sayılır.

Imam nikahı kaç ay sonra düşer?

Cevap: Kur’ân ve sünnete göre boşanma işlemi ancak üç ay içinde tamamlanır. Boşama hakkı kocaya aittir.

You might be interested:  Türklerin Müslüman Araplarla Ilk Karşılaşmaları Hangi Islam Halifesi Zamanında Gerçekleşti?

Islam dinine göre kadın erkeği boşayabilir mi?

Kur’an’a göre, erkek karısından iki kere boşanabilir. Üçüncü boşanmadan sonra artık kadın boşandığı erkeğe haram olur. Eğer kadın bir başka erkek ile evlenirse ve bu erkekten de boşanırsa, ancak o zaman kadın ilk kocası ile tekrar evlenebilir, yani ona yeniden helal olabilir (Bakara, 228-230).

Zina ile imam nikahı bozulur mu?

En büyük günahlardan biridir zina. Onun için Hz. Peygamber diyor ki ‘Allah kıskançtır. Günah olması ayrı şey, ancak zina eden kişinin nikahı bozulmaz.”

3 kere boş ol demekle nikah düşer mi?

Medeni kanunda böyle bir şey olmadığını ifade eden Fatih Çıtlak, realiteden kaynaklı bu soruyu dini açıdan cevapladı. Çıtlak, eşin bulunduğu mekana dikkat çekerken “Kocanız bunu söylediğinde aynı yerde mi oturuyordu? Aynı mekanda söylediği için, aynı mekanda durduğu için, o 3 talak sayılmaz. Bir boşama sayılır” dedi.

Eşler arasında nikah nasıl düşer?

Nikah, erkeğin eşine “boş ol” kelimesini kullanmasıyla, eşlerden birinin dinden çıkmasıyla ve mahkeme yoluyla boşanmakla düşer. Kurana göre boşanma usulünün ifade edildiği Talak Suresinde Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: “Ey Nebî! Kadınları boşayacağınızda onları iddetlerini gözeterek boşayın ve iddeti de siz sayın.

Imam nikahı hangi sözlerle düşer?

Bunlardan birisi boşamadan başka bir anlama gelmesi mümkün olmayan, sadece boşama için kullanılan “Seni boşadım, boşsun, boş ol.” gibi sözlerdir. Bunlara sarih/açık sözler denir. Diğeri de boşama anlamına gelebileceği gibi, başka anlamlara da gelebilen sözlerdir. Bu tür ifadelere de kinayeli sözler denir.

Resmi nikah dini nikah yerine geçer mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Saim Yeprem, İslam dininde “ dini nikahın ” olmadığını belirterek, “Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kıyılan resmi nikah, İslam dininin de geçerli saydığı nikahtır” dedi.

You might be interested:  Islam Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Aynı anda kaç kadınla imam nikâhı yapabilir?

İslam inancına göre imam nikahı, din görevlisinin 2 erkek yahut 1 erkek 2 kadın şahitliğinde birtakım dualar ve ayetler okunarak, eşlerin birbirlerini kabul etmeleri ile gerçekleşir. Bu şartların yanı sıra erkeğin kadına bir mehir vermesi de vacip olarak şarta bağlanmıştır.

Boşanan kadın tekrar eşiyle evlenebilir mi?

Boşandığınız eski eşinizden başka biriyle evlenecekseniz öncelikle aile mahkemesine başvuru yapmalı, akabinde hakim tarafından sevk yazısıyla düzenlenecek doktor raporu aile mahkemesine sunulmalıdır. Sonucu hakim tarafından tesis edilecek karar ile 300 günlük iddet müddetini beklemeksizin evlenebilirsiniz.

Koca ölünce nikâh düşer mi?

Peygamberimiz de bir eşine, “Sen ölürsen ben seni yıkar kefenlerim” demiştir. Bütün bunlar eşlerin birbirinin cenazesini yıkayacağını gösterir. Ölümle nikâhın düşmesi ise kesin bir delilden yoksundur. İşte o zaman eski eşiyle nikâh bağı tamamen kesilmiş olur.

Kocası kaybolan kadın ne kadar bekler?

Ölüm İddeti. Kocası ölen kadın hamile değilse beklemesi gereken süre dört ay on gündür. Bu hüküm Kur’an’ın kocası ölen kadınların iddetiyle ilgili genel ve sarih ifadesine dayanır (el-Bakara 2/234). Diğer birçok fıkhî ahkâmda olduğu gibi burada da aydan maksat kamerî aydır.

Telefonla imam nikahı bozulur mu?

“Bir kimse, yüzüne karşı ‘seni boşadım, benden boş ol’ gibi boşamayı ifade eden sözleri şifahî olarak söylemek suretiyle, eşini boşayabileceği gibi, bu sözleri telefon, mektup, mesaj, internet ve faks yoluyla bildirerek de boşayabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *