Hızlı Cevap: Diyanet Islam Ansiklopedisi Kaynakçada Nasıl Gösterilir?

Dipnota ne yazılır?

Dipnot söz konusu eserde veya yazıda geçen bir söz ya da sözcükle ilgili olup; sayfanın en altına konulan aydınlatıcı ek bilgiler ve kaynakları belirten açıklamalardır. Başka bir anlatımla dipnot, sayfa altına yazılan ve o sayfadaki bilgiler ile ilgili açıklayıcı notların bütününe verilen isimdir.

Dipnotta dergi nasıl gösterilir?

Makalelerin dipnot gösterim şekli: Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı”, Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı): Sayfa Numarası.

Kitap dipnotu nasıl verilir?

Tek yazarlı kitap dipnot gösterim şekli: Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, Baskı Sayısı (Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi; Sayfa Numarası. Yazar Soyadı, Kitap Adı, Sayfa Numarası.

Bir tez nasıl kaynak gösterilir?

Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Yüksek Lisans Tezi /Doktora Tezi, Üniversite Adı, Yıl; Sayfa Numarası. Yazar Soyadı, Tez Adı, Sayfa Numarası.

Kaynakçada ne yazılır?

Kaynakçalar oluşturulurken, önce yazar adı, sonra eserin adı, daha sonra eserin yayınlandığı yayın evi ya da kitabevi, en sonunda da eserin basıldığı şehir, son olarak da eserin basıldığı yıl yazılır.

Makalede dipnota ne yazılır?

Dipnot ve Kaynakça Kullanımı

  1. Makalelerde dipnot ve kaynakça gösteriminde Chicago dipnot sistemi kullanılır.
  2. Kutsal metinlere atıflar dipnotta, sûre adı, sûre numarası ve ayet numarası sırasına göre verilmelidir. (
You might be interested:  Islam Bey Hangi Eserin Kahramanı?

Dergiler nasıl kaynak gösterilir?

Dergi: Yazar(lar)ın Soyadı (,) Adının Baş harfi (.) parantez içerisinde yayın yılı (.) Çalışmanın adı(.) Derginin Adı(,) Cilt Sayısı;(Sayı), Sayfa Numaraları.

Arşiv belgeleri kaynakçada nasıl gösterilir?

Arşiv belgelerinin metin içi gösteriminde kaynağın geçtiği ilk yerde arşiv belgesinin adı kısaltılmadan yazılır. Ancak arşiv belgesinin daha sonraki gösteriminde kısaltma kullanılacak ise ilgili arşiv belgesinin kısaltması köşeli parantez içerisinde gösterilir. Daha sonraki gösterimlerde bu kısaltma kullanılır.

Ayetler kaynakçada nasıl gösterilir?

Âyet atıflarında âyet metni veya Türkçe’si çift tırnak içinde verilir, sûre ve âyet numarası dipnotta değil, parantez içinde yazılır. Sûre adlarındaki “el-” takılarına ve uzatmalara (â) riayet edilir. Ayrıca âyet meâli italik değil, düz şekilde yazılır.

Internet adresi dipnotta nasıl gösterilir?

Yazar soyadı, yazar adının ilk harfi veya takma adı (biliniyorsa); Yayım tarihi (parantez içinde, eğer biliniyor ve ziyaret tarihinden farklı ise); Belgenin başlığı, Sitenin başlığı veya tüm eserin başlığı (ilgili ise ve italik olarak), Protokol ve telnet adresi, Ziyaret adresi (parantez içinde).

Makaleden alıntı dipnotta nasıl gösterilir?

6. Alıntı bir makaleden yapılmışsa, dipnotta alıntının geçtiği sayfa bilgisi verilir. Kaynaklar bölümünde ise makalenin dergideki (ya da kitaptaki) sayfa aralığıyla ilgili bilgiler verilmelidir. Aynı şekilde makaleye bütün olarak bir gönderme yapılmışsa yine sayfa aralığının belirtilmesi gerekmektedir.

Çeviri Eser dipnotta nasıl gösterilir?

Tercüme eser dipnot gösterim şekli: Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, trc. Çeviren Adı Soyadı (Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi; Sayfa Numarası. Yazar Soyadı, Kitap Adı, Sayfa Numarası.

Tezde internet kaynağı nasıl gösterilir?

-Yazarın soyadı, adı veya sayfa adı “www.xxxxxx.com ‘den 14.02.2018 tarihinde esinlenilmiştir” ibaresi yazılmalıdır. Eğer belirli bir sayfasından yaralanıyor ise yazarın soyadı, adı veya sayfa adı “www.xxxxxx.com/xxxxx 14.02.2018 tarihinde esinlenilmiştir” ibaresi yazılmalıdır. Yazar belli değilse yazılmamalıdır.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Inneddine Indallahil Islam Ne Demektir?

Yönetmelik nasıl kaynak gösterilir?

Resmi Gazete’de yayınlanan yasa ve yönetmelikler, T.C. Resmi Gazete, yayınlandığı tarih (gün, ay ve yıl olarak) ve sayısı belirtilerek yazılmalıdır.

Kaynakça sıralaması nasıl yapılır?

Kaynakçada eser sıralaması yazarın soyadına göredir. A harfinden başlayarak Z harfine doğru sıralama yapılır. Yazarların isimlerinin ilk harfi ve soyadlarının bütünü kullanılır. Aynı harf ile başlayan soyadları varsa ikinci harfler esas alınır. İkinci harflerde de aynı olma durumu varsa üçüncü harfler dikkate alınır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *