Soru: Hristiyanlık Ne Zaman Bozuldu?

Hristiyanlık ilk ne zaman ortaya çıktı? Hristiyanlığın kökenleri en azından, MS 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu yönetimindeki İsrail’e değin uzanır. Hristiyanlık, temel olarak Yahudilik üzerine kurulmuş ve daha sonraları Tarsuslu Pavlus’un da etkisiyle müstakil bir din olarak gelişmiştir. Hangisi hem Hristiyanlık hemde Yahudilik için kutsal kabul edilir? Dr. İbrahim Baz, “Dünyada en azından şu anda bilinen veya literatüre geçmiş olan şekliyle Cudi Dağı’ndaki Sefine dediğimiz mekan, hem Yahudiler hem Hristiyanlar hem …

Soru: Hristiyanlık Avrupaya Nasıl Yayıldı?

Hristiyanlık dünyaya nasıl yayıldı? Hristiyanlık, Nasıralı İsa’nın yaşamına, öğretilerine ve vaazlarına dayanan, tek tanrılı bir İbrahimî dindir. Hristiyanlığın inanç sistemi ve ibadetleri İsa tarafından; 1. yüzyılda, Roma İmparatoru Tiberius’un iktidarında Filistin’de ortaya konulmuş, havarileri ve diğer takipçileri tarafından öğretilerek yayılmıştır. Hristiyanlık Avrupa’ya ne zaman geldi? İkinci dönem ise, 5. ve 16. yüzyıllara kadar süren Doğu Kilisesinin Batı Kilisesinden ayrıldığı dönemdedir. Bu dönemde Hristiyanlık Avrupa ‘nın kuzey bölgesinde yayılmıştır. Üçüncü dönem …

Hızlı Cevap: Hristiyanlık Roma Imparatorluğunda Ne Zaman Serbest Bırakıldı?

Hristiyanlık Roma imparatorluğu’nda ne zaman serbest bırakıldı? Roma İmparatorluğu, İmparator I. Konstantin ve Licinius döneminde ortak bir karar alarak, 313 yılında Milano Fermanı’ nı ilan etti. Bu ferman ile Hristiyanlığa karşı hoşgörüyle bakılmış ve hoşgörü kurumsallaştırılmıştır. Konstantin nasıl Hristiyan oldu? Zafer kazandıktan sonra Konstantin ‘in, Hıristiyanların Tanrı’sına yöneldiği ve ardından imana gelip Hristiyan olduğu söyleniyor. Zaferinden birkaç ay sonra, Milano Fermanı ile Hristiyan inancını yasallaştırdı ve Diokletian’ın zulüm dönemi sona …

Soru: Hristiyanlık Nasıl Başladı?

Hristiyanlık kime gelmiştir? Hristiyanlık günümüzde Filistin toprakları olarak bilinen coğrafyada doğmuştur. Nasıralı İsa Peygamberi merkez alan bir Mesih hareketidir. Hristiyanlıkta İsa Peygambere Nasıralı İsa denmesinin sebebi Nasıra köyünde doğduğu içindir. Hristiyanlık ne zaman kabul edildi? 313 yılında İmparator Flavius Valerius Constantinus (306-337) Milano Fermanı’yla genel dinsel hoşgörü ilân etmişti. Hristiyanlık bundan sonra imparatorluktaki diğer dinleri baskılayacak ve 380 yılında Büyük Theodosius tarafından resmî din ilân edilecektir. Konstantin nasıl Hristiyan oldu? …

Soru: Hristiyanlık Dini Nasıl Ortaya Çıktı?

Hristiyanlık dini nerede doğmuştur? Hristiyanlık günümüzde Filistin toprakları olarak bilinen coğrafyada doğmuştur. Nasıralı İsa Peygamberi merkez alan bir Mesih hareketidir. Hristiyanlıkta İsa Peygambere Nasıralı İsa denmesinin sebebi Nasıra köyünde doğduğu içindir. Önce Yahudilik mi geldi Hristiyanlık mı? Hristiyanlık aslında Hz. İsa’dan 50 yıl sonra bir Yahudi tarafından ortaya atılan yeni ve farklı bir inanç şeklidir.. Öte yandan Yahudiler “İsrailiyat” yolu ile Müslüman toplulukları etkilemeye çalışmışlardır. Kaç tane Hristiyan mezhebi var? …