Soru: Islam Ve Din Bilimleri Bölümü Mezunları Ne Iş Yapar?

Islami ilimler fakültesi mezunları ne iş yapar?

İslami İlimler bölümü mezunu bireyler eğitmenlik, diyanette memurluk, Kur’an öğreticisi, imam, vaiz ve daha birçok yapabilecekleri iş bulunmaktadır.

Islamın bölümleri nelerdir?

Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı:
 • Hadis Anabilim Dalı:
 • İslam Hukuku Anabilim Dalı:
 • Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı:
 • Tasavvuf Anabilim Dalı:
 • Tefsir Anabilim Dalı:
 • Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı:

Temel islam Bilimleri Bölümü Nedir?

Temel İslam Bilimleri Bölümü, İslâm ‘ın ana kaynaklarını; inanç, ibadet, hukuk, ahlak esaslarını ve alanı içerisindeki diğer konuları temel kaynaklara dayanarak akademik düzeyde çalışmayı amaçlar. Bu bölümü bitiren öğrenci, İslami İlimler Fakültesi mezunu olur.

Temel islam bilimleri nelerdir kısaca?

Temel İslam Bilimleri Bölümü, İslam Dininin doğru bir şekilde anlaşılmasına yönelik olarak İslam ‘ın inanç, ibadet, hukuk, ahlak, tasavvuf alanlarında bilimsel araştırmalar yaparak İslam ilim ve kültür mirasını akademik bir anlayışla ve temel kaynaklar olan Kur’an ve Hadis başta olmak üzere ana kaynaklara dayalı olarak

Islami ilimler ve ilahiyat aynı mı?

Türkiye’de 2013’ten bu yana İlahiyat Fakülteleri ismini İslami İlimler ‘e bırakıyor. Yeni kurulan fakültelerin ismi de İslami Bilimler olarak belirleniyor. Söz konusu okullardan biri olan Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin adı, 2013’te İslami İlimler Fakültesi olarak değiştirildi.

You might be interested:  Soru: 2 Din Teyp Ne Demek?

Islami ilimler fakültesi mezunları öğretmen olabilir mi?

İslami İlimler Fakültesi mezunu bireyler araştırma görevlisi, öğretmen, Diyanet’te memurluk, Kur’an Kursu öğreticisi, İmam, Vaiz olabilir ve bunların yanında daha birçok yapabilecekleri iş bulunmaktadır. Özel sektör içerisinde özel eğitim kurumlarında Din Kültürü ve Ahlak dersi öğretmeni de olabilirler.

Ilim nedir kaça ayrılır?

Düşünüre göre ilimler, bir millete özgü olan ve bütün milletler için geçerli olan ilimler şeklinde tasnif edilmektedir. Birinci kısma din, dil, tarih ilimleri dahil edilirken; ikinci kısım astronomi, matematik, tıp ve felsefi ilimleri kapsamaktadır.

Islami ilimlerin tanımı nedir?

İslam ilimleri ya da İslami ilimler, İslam ‘ın ana kaynağı olan Kur’an ve Sünnet’ten doğmuş olan bilim dallarıdır.

Islami ilimler bir bilim midir?

Kur’an-ı Kerim’de ve Sünnet’te ilim kelimesi bilim anlamında değil, bilgi anlamında kullanılır. Hatta İslam ‘ın ilk iki asrında da durumun böyle olduğunu söyleyebiliriz. Ondan sonra İslamî ilimler ortaya çıkmış, ama onlara da yine ilim tabir edilmiştir. Fıkıh ilmi, tefsir ilmi gibi.

Islami ilimler fakültesi formasyon var mı?

Yükseköğretim Kurulu, İlahiyat/ İslami İlimler / İslam ve Din Bilimleri Fakültelerinde formasyon derslerinin lisans eğitimi içerisinde verilmesini kararlaştırdı. YÖK, ilahiyat mezunlarıyla ilgili önemli bir karar aldı. İlahiyat fakültesi mezunları formasyon eğitimini hem maddi hemde zaman kaybı yaşayarak alabilmekte idi.

Temel islam Bilimleri yüksek lisans ne demek?

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı; içerisinde yer alan bilim dallarıyla; inanç, ibadet, hukuk, ahlak esaslarına dair on dört asırlık İslam ilim ve kültür mirasını, İslam ‘ın ana kaynaklarına dayanarak akademik bir bakış açısıyla ele alıp incelemeye imkân sağlamış olacaktır.

Islami ilimlerde hazirlik var mi?

İslami İlimler Fakültesi öğrencileri bir yıl “Zorunlu Hazırlık Arapça Sınıfı” ve dört yıl lisans eğitimi almaktadırlar. Eğitim dili Türkçe ve Arapça’dır.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Yeni Ahit Hangi Din?

Temel islam bilimlerinde hangi dersler var?

Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı:
 • Hadis Anabilim Dalı:
 • İslam Hukuku Anabilim Dalı:
 • Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı:
 • Tasavvuf Anabilim Dalı:
 • Tefsir Anabilim Dalı:

Hangisi islam bilimleri arasında yer alır?

Bu çerçevede Temel İslam Bilimleri olarak görülebilecek disiplinler, kelam, fıkıh ve fıkıh usulü, tefsir ve hadistir. Bu bilimler, din olarak doğrudan İslam ‘a ait inanç, ibadet, ahlak ve haram-helal konularını incelemektedir.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Nedir?

Din olgusunu felsefe, sosyoloji, mantık, psikoloji ve eğitim gibi beşeri bilimler ışığında araştıran Felsefe ve Din Bilimleri bölümü din ve inançların günümüze kadar geçirdikleri evreleri, insan- din – kültür ilişkisini, dinin bireysel ve toplumsal hayattaki yerini ve fonksiyonlarını ele alır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *