Soru: Cem Ne Demek Din?

Cem töreni nasıl yapılır?

Cem töreninde on iki imam zikredilir ve Hz. Muhammed’in miraç olayı anlatılır. Kırklar cemaati taklit edilir ve halka namazı kılınır. Ayn-i Cem ‘in önemli bölümlerinden biri de zakirin bağlama(saz) çalıp ilahiler okuduğu, deyiş ve nefeslerle yürüttüğü semahtır.

Cem ve Cemevi ne demek?

Cem kelimesinin sözlük anlamı toplanmaktır. Cemevi de toplanılan ve ibadet edilen yer anlamındadır. Cem ‘e erkekler ve kadınlar bir arada katılabilir. Cemevindeki ibadetler Dede’nin huzurunda yapılır.

Dede cemi nedir?

Alevîlerde “Dârdan İndirme Cemi ” diğer adıyla “Dâr Erkânı” yola ve erkâna bağlı aynı zamanda ikrarlı olan Alevî inancındaki bir kişinin ölümünden sonra ya ölenin yakınları ya da musahibi aracılığıyla geride kalanlarla helalleştiği; sağlığında irtibatta olduğu canlardan razılık alındığı bir cemdir.

Cem törenin mitik kökeni nedir?

Alevilere göre Cem ‘in kökeni Hz. Muhammed’in miraç dönüşü katıldığı varsayılan ‘Kırklar Meclisi’ne dayanır. Bu mitin izleri Ahmet Yesevi’ye kadar gider. “Cem” ayini/ töreni Aleviliğin en önemli dini ritüelidir ve yol erenlerini bir araya getirir.

Aleviler ne zaman Cem yapılır?

Muharrem cemi, Hızır cemi gibi farklı cemler olmasına rağmen, Aleviler her Perşembe akşamı cemevlerinde buluşuyor.

Cem yapmak nedir alevi?

Cem, Alevilerin, Bektaşilerin cemaatle birlikte yaptığı, son derece ayrıntılı kurallara bağlanmış ibadet. Cem, yalnızca dinsel nitelikli bir toplantı değil, aynı zamanda hem ruhen yenilenme, yıkanma ve hem de toplumsal ve bireysel sorgulanma yeridir. Cem, Arapça toplanma anlamına gelir.

You might be interested:  FAQ: Din Dersinden Nasıl Muaf Olunur?

Cem Erkaninin baskanligini kim yapar?

Mürşit (Dede): Alevilik-Bektaşilikte, görev itibariyle Hz. Muhammed, Hz. Ali ve Hacı Bektaş Veli’yi temsil Cem erkânının başkanlığını yapar. Cenaze, musahiplik, nikâh, ad koyma ve sünnet törenlerini yönetir.

Cem evine kimler gider?

Kul hakkı yiyen, hak sahibi ile helalleşmeden cemevine giremez. Zulmedenler ve birbirinden razı olmayanlar da cemevine giremez. Yapılan en büyük ibadetlerden biri Allah-Muhammed-Ali ve On iki İmamların adlarının anıldığı “duaz-ı imam” adı verilen nefeslerin okunmasıdır.

Neden cemevi var?

Cemevleri kentli Alevilerin sorunu ya da Alevilerin kentlileşmesi sonucu oluşmuş bir sorun. Aleviler önce hemşehri, sonra kültür dernekleri bünyesinde bu ihtiyacı karşıladılar. Giderek de derneklerden bağımsızlaşan cemevleri inşa etmeye başladılar.

Alevilikte cemi yöneten kişiye ne ad verilir?

1 – Her cemin kendine özgü esasları (rükünleri) vardır; bunlara erkân adı verilir. 2 – Cemi dede yönetir; Alevilik -Bektaşilikte buna cem yürütmek adı veilir.

Dedenin görevleri nelerdir?

Dede: “ Dedelerin görevleri şunlardır: ✓ Sosyal, toplumsal ve dinsel bakımından önderlik yapmak ve doğru yolu göstermek. Maddi ve manevi sorunları çözmek için çalışmak. ✓ Toplumu aydınlatmak ve onları, dünyanın gelişen olayları karşısında bilgilendirmek.

Yılın ilk cemi ne ne ad verilir?

İlk cem ritüeli Abdal Musa cemi /Birlik cemidir. Daha sonra diğer cemlerle ritüellere devam edilir.) Abdal Musa cemi / Birlik cemi yılda birkez kış başlangıcında yani ekim-kasım ayı içerisinde yapılır ve yıllık cem ritüellerine bu cem ile başlanmış olunur.

Cem törenine verilen ad nedir?

Semah, Cem ‘lerde deyişler eşliğinde yapılan dinsel törenin adıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *