Sık sorulan: Felsefe Ve Din Bilimleri Yüksek Lisans Ne Işe Yarar?

Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans nedir?

Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans programının amacı ilgili bilim dallarında bilgi üretmeyi, bu bilgileri ulusal ve uluslar arası düzeyde paylaşmayı başaracak yetenekli ve eleştirel düşünme becerisine sahip uzman araştırmacılar yetiştirmektir.

Felsefe ve Din Bilimleri nelerdir?

Din olgusunu felsefe, sosyoloji, mantık, psikoloji ve eğitim gibi beşeri bilimler ışığında araştıran Felsefe ve Din Bilimleri bölümü din ve inançların günümüze kadar geçirdikleri evreleri, insan- din – kültür ilişkisini, dinin bireysel ve toplumsal hayattaki yerini ve fonksiyonlarını ele alır.

Din psikolojisi hangi bilim grubundadır?

1.3) Din Psikolojisi Bilim Dalı: Din psikolojisi, genel anlamda dini psikolojik bakış açısıyla inceleyen sosyal bir bilimdir. Psikoloji duygu, düşünce ve davranışların bilimsel olarak araştırılmasını konu edinirken, din psikolojisi dinî duygu, düşünce ve davranışların incelenmesini konu edinmektedir.

Din bilimleri nedir?

Din bilimleri, dinle teolojik bakış açısıyla ve normatif yöntemlerle ve apolejetik ( dini savunma) amaçla ilgilenen ilahiyatın aksine dinleri sosyal bilimler perspektifinden ve herhangi bir dini veya dinleri apolejetik (savunmacı) gaye gütmeden ve ideolojik muhalefet tavrı içine girmeden olgusal temelde araştıran ve

You might be interested:  Sık sorulan: Hicaz Ne Demek Din?

Yüksek lisans nedir vikipedi?

Yüksek lisans (İngilizcesi master), bir lisans (fakülte) öğretimine dayalı eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir. Yüksek lisans eğitimi, kişinin eğitim aldığı branşta uzmanlaşması ve bu durumu bilimsel bir makaleyle (tez) ispat etmesiyle tamamlanır.

Yüksek lisans mülakatlarında ne sorulur?

Mülakat İpuçları, Mülakatlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Neden bu yüksek lisans programına başvuruyorsun? (Eğer lisans bölümünüzden farklı bir alanda başvuru yapıyorsanız bu soru mutlaka sorulacaktır.)
 • Neden yüksek lisans yapmak istiyorsun?
 • Bu alana nasıl bir katkın olacak?
 • Neden bu üniversite?
 • Seni niye kabul edelim?

Dinleri inceleyen bilim dalı nedir?

Dinler Tarihi, dinleri yer ve zaman göstererek inceleyen, bu incelemeleri yaparken karşılaştırmalara yer veren bir bilim dalıdır. Dinler Tarihinin tanımı “tarihi incelemelere” ve “karşılaştırmalı incelemelere” göre yapılır.

Din ve bilimin ortak amacı nedir?

Din; evren ve varlıklar üzerine düşünülmesini ister. Bilim; evrenin var olan sırlarını ortaya çıkarır. Her ikisi de insanların hayatına yönelik ortak hedefler içerirler. Her ikisi de doğru bilgiye dayanır ve insanları mutluluğa ulaştırmayı amaçlar.

Din psikolojisi hangi bilimin içinde yer alır?

DİN PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI Din psikolojisi son onlu yıllarda din ve maneviyatın çeşitli biçimleri ile psikolojiyi bütünleştirmeye çabalayan Amerikan psikolojisi içinde bir alt dal olarak ortaya çıkmıştır.

Din psikolojisinin kurucusu kim?

1889’de çıkan The Psychology of Religion adlı kitabıyla Edwin Diller Starbuck, bağımsız bir disiplin olarak din psikolojisi alanında ilk kitabın sahibi olarak tanınmaktadır. Ancak, bilimsel anlamda ilk çalışmaların öncüsü olduğu için din psikolojisinin kurucusu olarak, William James kabul edilir.

Ruhsal etki kavramını açıklayan Müslüman Psikolog kimdir?

İbn-i Sina ruhsal haller, çeşitli duygu ve heyecanların ve davranışlar ve bedensel fonksiyonlar üzerine etkisine odaklanır. Telkin, hipnoz, nazar, büyü, mucize gibi olayları “ ruhsal etki ” kavramıyla açıklar.

You might be interested:  Soru: Kuranı Kerim'de Din Kavramı Hangi Anlamlarda Kullanılmaktadır?

Din psikolojisi neyin alt dalı?

William James, Wilhelm Wundt ve Schleiermacher gibi isimler din psikolojisinin bugünkü manada bir bilim dalı olarak kurulmasına öncülük etmektedir. Psikolojinin bir alt dalı olarak tanımlanan din psikolojisinin konusu bireyin dini yaşantısıdır.

Islami ilimler fakültesi mezunları ne iş yapar?

İslam ve Din Bilimleri bölümü mezunu bireyler kariyerlerine eğitmen, diyanette memur, Kur’an öğreticisi, imam, vaiz ve daha birçok iş ile devam edebilirler.

Islamın bölümleri nelerdir?

Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı:
 • Hadis Anabilim Dalı:
 • İslam Hukuku Anabilim Dalı:
 • Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı:
 • Tasavvuf Anabilim Dalı:
 • Tefsir Anabilim Dalı:
 • Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı:

Islami ilimler fakültesi ne demek?

İslam bilimleri bölümü sadece Kırgızistan-Türkiye Manas üniversitesinde eğitim veren bir bölümdür. İslam bilimleri bölümünün amacı lisans eğitimi kapsamında yer alan öğrencilere; inanç, din, ibadet, ahlak gibi konuları detaylıca öğrenmelerini sağlayacak donanımlı bir eğitim vermektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *