Sık sorulan: Din Görevlilerine 3600 Ek Gösterge Ne Zaman Verilecek?

Emeklilere 3600 ek gosterge verilecek mi?

Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600 ‘e çıkacak. Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak.

Teknikerlere 3600 ek gösterge verilecek mi?

Örneğin; tekniker kadrosunda bulananların, mühendislik fakültesinden mezun olması halinde, mühendis kadrosuna atanmaksızın, a bendinde belirtilen 3600 ek göstergeden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Memurun ek göstergesi nedir?

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

Öğretmen ek gösterge ne kadar?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ekli I ve II sayılı cetvelde Devlet memurlarının hizmet sınıflarına göre mali haklar açısından farklı ek gösterge rakamları belirlenmiştir. Bu cetvellerde öğretmenlerin ek göstergesi 3000’dir.

3600 ek gösterge nedir ne işe yarar?

Ek göstergenin devlet memurlarının aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli bir yeri vardır. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

You might be interested:  Soru: Ihsan Ne Demek Din Kültürü?

Uzman Erbaş 3600 ek gösterge verilecek mi?

EK GÖSTERGESİ DÜŞÜK OLAN MEMUR DÜŞÜK İKRAMİYE ALIYOR Öğretmen ve polislerin ek göstergeleri diğer memurlara göre düşük tutuldu. Bu konuda 2016 yılında yapılan bir düzenleme ile polis, uzman jandarma ve erbaşların ek göstergeleri 3000’e çıkartıldı ama istenen 3600 ek gösterge hakkı verilmedi.

Ek gösterge neye göre belirlenir?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.

Teknisyen ek göstergesi kaç?

Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda lise dengi mesleki veya teknik okul mezunu olarak “ Teknisyen ” unvanlı bir kadroda görev yapanlar, eğitim durumları değişmediği sürece en yüksek 2. derecede 1100 ek göstergeden yararlanabiliyorlar.

Ek gösterge aylığı nasıl hesaplanır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B ve 154 üncü maddeleri ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunun 5.maddesinde yer alan hükümler uyarınca Ek gösterge cetvellerinde hizmet sınıfı, unvanı ve derecesine göre belirtilen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı ifade

Emekli aylığı göstergesi ne demek?

Alınacak olan gösterge rakamının bulunabilmesi için emekli olacak olan kişinin yıllık kazancının hesaplanması gerekmektedir. Yapılan hesaplamada elde edilen rakam gösterge tablosu ile karşılaştırılarak, çıkan bu değere en yakın olan değer gösterge rakamı olarak belirlenmektedir.

Kıdem göstergesi nedir?

x AYLIK KATSAYI Her bir hizmet yılı için 20 gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı ödenir. Ancak 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamı 500 olarak uygulanır. Hizmet yılları itibariyle ödenecek kıdem aylığının tespitinde kazanılmış hak aylığının hesabında değerlendirilen süreler esas alınır.

You might be interested:  Islam Dininin Evrensel Bir Din Olması Ne Demektir?

Ek gösterge emekliliğe esas nedir?

Kamuda görev yapan devlet memurları için ek gösterge, hem memurluk hem de emeklilikte alınan emekli maaşı ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde en önemli etkendir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

Diş hekimi ek göstergesi kaç?

Emekli Sandığı Kanunu kapsamında emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olan, yani Tabip veya Diş Tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli statüde bulunanlar girmektedir. – Doktorların ek göstergeleri 3600 dür.

Kadro derecesi maaşı etkiler mi?

Atanmış olduğu kadro derecesine ilişkin mali haklardan yararlanamaz. Ancak, memurun kazanılmış hak aylık derecesi ve kariyer hizmet sınıfı için belirlenen mali hakları ile atandığı kadronun mali hakları arasında fark olması durumunda, yüksek olan ödeme kalemleri esas alınarak maaşları ödenir.

3600 yasasından kimler yararlanabilir?

Yasal durum şöyle; Toplam 3600 gün prim ödenmiş olmak kaydı ile fiili hizmet süresi 15 yıl olanlar emeklilik gerekçesi ile işten ayrılma ve kıdem tazminatı alabilme hakkına sahiptir. Bu yasa maddesi gereği oluşan fiili duruma uygulamada kısmi emeklilik de denilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *