FAQ: Fidye Ne Demek Din Kültürü?

Fidyenin anlamı nedir kısaca? Fidye, bazı ibadetlerin yerine getirilememesi veya yerine getirilmesi esnasında söz konusu olan bazı kusurlar sebebiyle ödenmesi gereken dini ve mali yükümlülüktür. Dinde fidye ne anlama gelir? Fidye, bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedel demektir. Dinî bir terim olarak ise, oruç ibadetinin eda edilememesi sebebiyle veya hac ibadetinin edası sırasında işlenen birtakım kusurların giderilmesi için ödenen maddi bedeli ifade eder. Fidye nedir 8 sınıf …

Soru: Katolik Hangi Din?

Katolik dini neye inanır? Katolik Kilisesi Katoliklik, Kutsal Ruh’un kaynağı, İsa’nın tanrısal yönü, geleneklere verdiği önem, dini törenler ve Havari Petrus’un halefi kabul ettiği Roma Başpiskoposu’na (Papa) verdiği ayrıcalıklarla diğer Hristiyan mezheplerinden ayrılır. Katolik Kilisesi boşanmaya, kürtaja ve suni döllenmeye karşıdır. Katoliklerin peygamberi kimdir? Katolikler ise Papa’yı İsa’nın 12 havarisinden biri olan Petrus’un halefi olarak görüyorlar. Papalık makamı ilk yüzyıldan günümüze kadar uzanan bir takdis zinciri varsayımı üzerinden meşrulaştırılıyor. Katolik …

Okuyucular soruyor: Yahudi Din Adamlarına Ne Denir?

Yahudi din adamlarına ne ad verilir? Haham kelimesi, Sami bir dil olan İbranicede bilge adam anlamına gelir ve Yahudi yasalarını bilen, Tanah’ı iyice öğrenmiş kişileri tanımlamak için kullanılır. Din adamlarına ne ad verilir? Din adamı kabul edilebilecek kişilerin kullandığı resmî ve gayriresmî unvanlardan bazıları: İmam, hoca, vâiz (hatip), müftü, şeyh, derviş, molla, ayetullah, şeyhülislam, mutasavvıf, pir, dede, evliya, şaman, rahip, rahibe, haham, peder, aziz, azize, kardinal, patrik, papaz, papa, başpiskopos. …

Hızlı Cevap: Camiler Ve Din Görevlileri Haftası Ne Zaman?

Camiler ve din Görevlileri haftası ne zamandan beri kutlanıyor? Öz: Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, camilerin ve din görevlilerinin değerini ve önemini anlatmak için, 1986 yılından itibaren 1-7 Ekim tarihleri arasını içeren Ekim ayının ilk haftası “ Camiler Haftası ” olarak kutlanmakta iken 2003 yılında “ Camiler Haftası ‘na “Din Görevlileri” de ilave edilerek bu hafta, “ Camiler Diyanet haftası ne zaman? c) Vakıf: Türkiye Diyanet Vakfını, ifade eder. MADDE 5 …