Okuyucular soruyor: Uhrevi Din Ne Demek?

Uhrevi duygular ne demek?

Uhrevi anlamı, tanımı: Dünya: Duygu, düşünce ve hayal âlemi.

Uhrevi ve dünyevi ne demek?

dünyevi ve uhrevi saadet / dünyevî ve uhrevî saadet Dünya ve âhiret mutluluğu.

Ahbabı uhrevi ne demek?

ahbab-ı uhrevî kelimesinin anlamı 1. Âhiretteki dostlar.

Uhrevi ne demek Osmanlıca?

uhrevi / uhrevî / اخروي / اخروی / اُخْرَو۪ي Âhirete dair, âhiretle alâkalı. Öteki dünyaya ait.

Hiyerarşi ne anlama gelir?

Hiyerarşi, oluşum açısından (Yunanca: Ἱεραρχία) kelimesine dayanan, bir toplumdaki ya da kuruluştaki bireylerin belirli faktörlere bağlı olarak statü, görev, alt ve üst arası ilişkiler sınıflandıran ve bu sınıflara bağlı standartlar sunan yapı.

Uhreviye ne demektir?

uhrevi / uhrevî / اخروي / اخروی / اُخْرَو۪ي Âhirete dair, âhiretle alâkalı. Öteki dünyaya ait.

Dünyevi işler ne demek?

Sekülarizm veya sekülerizm; toplumda ahiretten ve diğer dinî, ruhani meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanılması yönündeki hareket.

Dunyevi nedir kısaca?

(ﺩﻧﻴﻮﻯ) sıf. (Ar. dunyā’nın nispet eki -і almış şekli dunyevі) Dünya ile ilgili, dünyâya âit, dünyâya mensup. Karşıtı: UHREVÎ: İkincinin semeresi ise dünyevî hayattır (Kâtip Çelebi’den Seç.). Uhrevî olsun dünyevî olsun bütün bu semtlerin mîmârîleri gāyet basitti (Yahyâ Kemal).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *