Okuyucular soruyor: Din Kültürü Öğretmenleri Hangi Derslere Girebilir?

Astronomi dersini hangi branş öğretmenleri girer?

Hangi seçmeli derse hangi branş öğretmeni girecek

 • Astronomi ve Uzay Bilimleri: Fizik Öğretmenleri.
 • Müzik: Müzik öğretmenleri.
 • Görsel Sanatlar: Görsel Sanatlar öğretmenleri.
 • Arkeoloji ve Müze Eğitimi: Tarih öğretmenleri.
 • Beden Eğitimi ve Spor: Beden Eğitimi ve Spor öğretmenleri.

Biyoloji öğretmeni hangi derslere girebilir?

Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler; Biyoloji, Biyoloji ve sağlık bilgisi, İleri biyoloji, Fen ve teknoloji/fen Bilgisi, Bilim ve teknoloji, Bilgi Teknolojisi, Araştırma Teknikleri, İnsan Anatomisi, Çevre ve İnsan, Anatom,- Fizyoloji- Biyoloji ( yaşlı hizmetleri alanı), Çevre Sistemleri

Sosyal Bilgiler öğretmeni hangi derslere girer?

Sosyal Bilgiler Öğretmeninin okuttuğu dersler şunlardır: Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Eğitim Tarihi, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi, Demokrasi ve İnsan Hakları,, Ortak Türk Tarihi, Hukuk ve Adalet, Halk Kültürü, Düşünme Eğitimi, Medya Okuryazarlığı, İnsan Hakları, Yurttaşlık

Ilkokulda hangi derslere branş öğretmenleri girecek?

Bu hükümlere göre de; ilkokullarda resim-iş, müzik, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile alan öğretmenleri sınıf öğretmeninin yerine derse girebilmektedirler.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Din Ve Vicdan Özgürlüğü Hangi Haklar Arasında Yer Almaktadır?

Halk Kültürü dersine hangi branş öğretmeni girer?

Halk Kültürü: Öncelikle Halkbilim ve Türk Halkbilimi mezunu olup hâlen sınıf öğretmeni veya farklı alanlarda görev yapan öğretmenler. Ve Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilgiler ve Tarih öğretmenleri tarafından okutulur.

Drama dersini kim verir?

“ Drama: Öncelikle üniversitelerin ‘ Drama ‘, ‘Oyunculuk’, ‘ Drama ve Oyunculuk’ bölümü mezunu olan öğretmenler olmak üzere, lisans ve lisansüstü sırasında drama dersi aldığını belgelendirenler ile içeriği ve süreci bakanlıkça belirlenen eğitimleri tamamlayarak sertifika alan öğretmenler tarafından okutulur.”

Biyoloji öğretmeni fen bilgisi dersine girebilir mi?

Cevap 1: Evet Fen ve Teknoloji alanını tercih edebilirsiniz. Aynı şekilde Kimya ve Biyoloji Öğretmenleri de Fen ve Teknoloji alanına geçebilirler. Aynı durum Tarih ve Coğrafya alanı öğretmenlerinin Sosyal Bilgilere, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Türkçe alanına geçmelerinde de geçerlidir.

Muhasebe ve Finansman öğretmeni hangi derslere girer?

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları – Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Muhasebe branşında çalışmaktadırlar. İşletme Bilgisi, Muhasebe, Ekonomi ve Sekreterlik gibi derslere girerler.

Biyoloji öğretmeni olmak için hangi bölüm?

Biyoloji Öğretmeni olmak isteyen kişiler üniversitelerin eğitim fakültelerinde bulunan Biyoloji Öğretmenliği bölümünü okuyup bitirmeleri gerekmektedir. Bunun dışında Biyoloji Öğretmeni olabilmek için üniversitelerin Biyoloji bölümü de okunabilir.

Sosyal bilgiler Öabt hangi dersler var?

ÖABT SOSYAL BİLGİLER, 50 sorudan oluşmakta ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Alan Bilgisi (Tarih, Coğrafya, Siyaset Bilimi, Diğer Sosyal Bilim Alanları – Sosyal Bilgilerin Temelleri, Sosyal Psikoloji, Arkeoloji, Antropoloji, Sosyoloji, Felsefe, Ekonomi, Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, Sanat ve Estetik, İnsan

Coğrafya öğretmenliğinde hangi dersler var?

Coğrafya Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

 • Fiziki Coğrafya,
 • Beşeri Coğrafya,
 • Jeomorfolojinin Temelleri,
 • Harita Bilgisi ve Kartografya,
 • Klimatoloji,
 • Gelişim psikolojisi,
 • Toprak Coğrafyası,
 • Genel Ekonomik Coğrafya,
You might be interested:  Hızlı Cevap: Tevrat Hangi Din?

Tarih öğretmenliğinde hangi dersler var?

Tarih Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

 • Eğitim bilimine giriş,
 • Türk tarihine giriş,
 • Tarih bilimine giriş,
 • Eskiçağda anadolu,
 • İslam tarihine giriş,
 • Osmanlı paleografyası,
 • Bizans tarihi,
 • Selçuklular tarihi,

4 sınıf öğretmeni hangi derslere girer?

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 64. maddesinde, 4 ve 5. sınıflarda beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil ve bilişim teknolojileri derslerinin branş öğretmenlerince okutulabileceği belirtilmiştir.

Sınıf öğretmenliği hangi derslere girer?

Sınıf öğretmeni, ilkokula başlayan öğrencilere okuma ve yazma ile temel matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi ve el becerisi gibi eğitimleri veren kişidir.

Sınıf öğretmeni branş derslerine girebilir mi?

Sınıf öğretmenlerinin bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlanabilmeleri için derslerine diğer branş öğretmenlerinin girdiği saatlerde mutlaka okulda bulunmaları ve okul müdürünün eğitim ve öğretimle ilgili vereceği görevleri yapmaları gerekmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *