Hızlı Cevap: Kim Bir Din Kardeşinin Ihtiyacını?

Kim bir din kardeşinin ihtiyacını gidermek için çalışır?

Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bi ihtiyacını giderir. Her kim bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da onun (bu iyiliği) sayesinde kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Her kim dünyada, bir Müslümanın (ayıbını) örterse Allah da kıyamet günü onun (ayıbını) örter.”

Kim kardeşinin ihtiyacını giderirse allahta o kimsenin ihtiyacını giderir?

“Müslüman, müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah Teâlâ o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir.

Kim bir Müslüman kardeşinin sıkıntısını?

Kim, mümin kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmanına teslim etmez.

Kim bir müminin dünyadaki sıkıntılarından birini giderirse?

Ebu Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Rasulüllah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “ Kim bir müminin dünya sıkıntılarından birini giderirse, Allah da kıyamet gününün sıkıntılarından birini ondan giderir. Kim bir Müslümanın ayıplarını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Karma Ne Demek Din?

Kim bir Müslüman kardeşinin ayıbını örterse?

Ona haksızlık etmez ve onu tehlikeye atmaz. Her kim kardeşinin ihtiyacını giderirse Yüce Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir müslümanın sıkıntısını giderirse, Allah onun kıyamet günündeki bir sıkıntısını giderir, Kim bir müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter

Müslüman Müslümanın kardeşidir ona zulmetmez onu düşmanına teslim etmez Kim mümin kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir?

Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmanına teslim etmez. Kim, mümin kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır.

Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa bu sebeple Allah’da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır?

Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir müslümanı (n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu (n kusurunu) örter.

Kim birinin kusurunu örterse hadisi?

Kusur örtmenin mükafatını Hz. Muhammed, “ Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter.” (Ebu Davud) buyurarak anlatmıştır. İnsanlar bir başkalarının kusur ve ayıplarını araştırmadan önce kendi kusur ve ayıplarına bakmalıdır. Kusur araştıran kimselerin de kusuru bulunur.

Kim bir insanın kusurunu örterse?

Peygamber Efendimiz (sav), “Bir kul bir başka kulu(n ayıbını) dünyada örterse, Allah da kıyamet günü onu(n ayıbını) örter.” (Müslim, Birr, 72) buyurarak ayıpların üzerinin örtülerek gizli kalmasını tavsiye etmektedir. Çünkü bu ayıplar kul ile Rabbi arasındadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *