Hızlı Cevap: Felsefe Ve Din Bilimleri Yüksek Lisans Ne Ise Yarar?

Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans nedir?

Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans programının amacı ilgili bilim dallarında bilgi üretmeyi, bu bilgileri ulusal ve uluslar arası düzeyde paylaşmayı başaracak yetenekli ve eleştirel düşünme becerisine sahip uzman araştırmacılar yetiştirmektir.

Felsefe ve Din Bilimleri hangi dersler var?

Felsefe ve Din Bilimleri bölümüne ait, Felsefe Tarihi, Sistematik Felsefe, Dinler Tarihi, Din Sosyolojisi ve Mantık gibi dersler 1949 yılında öğretime başlayan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin müfredatında zorunlu dersler arasında yer almıştır.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Nedir?

Din olgusunu felsefe, sosyoloji, mantık, psikoloji ve eğitim gibi beşeri bilimler ışığında araştıran Felsefe ve Din Bilimleri bölümü din ve inançların günümüze kadar geçirdikleri evreleri, insan- din – kültür ilişkisini, dinin bireysel ve toplumsal hayattaki yerini ve fonksiyonlarını ele alır.

Din Bilimleri nedir?

Din bilimleri, dinle teolojik bakış açısıyla ve normatif yöntemlerle ve apolejetik ( dini savunma) amaçla ilgilenen ilahiyatın aksine dinleri sosyal bilimler perspektifinden ve herhangi bir dini veya dinleri apolejetik (savunmacı) gaye gütmeden ve ideolojik muhalefet tavrı içine girmeden olgusal temelde araştıran ve

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Ilk Tek Tanrılı Din Ne Zaman?

Din psikolojisi hangi bilimde yer alir?

Din psikolojisi, genel anlamda dini psikolojik bakış açısıyla inceleyen sosyal bir bilimdir. Psikoloji duygu, düşünce ve davranışların bilimsel olarak araştırılmasını konu edinirken, din psikolojisi dinî duygu, düşünce ve davranışların incelenmesini konu edinmektedir.

Yüksek lisans nedir vikipedi?

Yüksek lisans (İngilizcesi master), bir lisans (fakülte) öğretimine dayalı eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir. Yüksek lisans eğitimi, kişinin eğitim aldığı branşta uzmanlaşması ve bu durumu bilimsel bir makaleyle (tez) ispat etmesiyle tamamlanır.

Teolog ne demek nedir?

Bir din felsefesi olarak teoloji, tanrı kavramı üzerinde durmaktadır. Doğaüstü güçleri, vahiyleri ve tanrının varlığına ilişkin sorulara cevap arar. Varlıkların kabulünü araştırır. Teoloji akademik çapında ele alınan bir disiplin olarak bu bilim ile uğraşanlara teolog ve ilahiyatçı denir.

Islami ilimler fakültesi ne demek?

İslam bilimleri bölümü; inanç, ibadet, yaşayış şekli, ahlak ve terbiye gibi önemli konuların net şekilde anlatılmasını, incelenmesini ve araştırılmasında roller üstlenecek meslek mezunları ve uzmanlar yetiştiren akademik bir disiplindir.

Hangisi din felsefesinin amaçlarındandır?

Yine, çağdaş Din Felsefesi ile ilgili tartışmaların odağında yer alan, akıl-iman, vahiy, Tanrı’nın varlığı ve sıfatları, Tanrı-âlem–insan ilişkisi, ahlak, ahlakın kaynağı, kötülük sorunu ve din -bilim ilişkisi gibi pek çok problem ile klasik İslam düşünce geleneği içerisinde daha önceden tartışılmış benzer sorunlar

Zeynep Gemuhluoğlu kimdir?

İlahiyat Fakültesi Felsefe-Kelam bölümünden mezun oldu. M. İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Felsefesi Anabilimdalı’nda görev yapmaktadır. Gemuhluoğlu ayrıca Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde “Sanat Felsefesi ve Estetik” dersleri vermektedir.

Islam ve Din Bilimleri Bölümü Hangi Üniversitelerde Var?

İslami İlimler Programı Bulunan Tüm Üniversiteler

 • ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ( İslami İlimler Fakültesi) Devlet.
 • AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
 • AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (İÖ)
 • AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
 • AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (İÖ)
 • AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
 • AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (İÖ)
 • ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
You might be interested:  Hızlı Cevap: Eda Ne Demek Din?

Dinleri inceleyen bilim dalı nedir?

Dinler Tarihi, dinleri yer ve zaman göstererek inceleyen, bu incelemeleri yaparken karşılaştırmalara yer veren bir bilim dalıdır. Dinler Tarihinin tanımı “tarihi incelemelere” ve “karşılaştırmalı incelemelere” göre yapılır.

Islami ilimler fakültesi mezunları ne iş yapar?

İslam ve Din Bilimleri bölümü mezunu bireyler kariyerlerine eğitmen, diyanette memur, Kur’an öğreticisi, imam, vaiz ve daha birçok iş ile devam edebilirler.

Islamın bölümleri nelerdir?

Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı:
 • Hadis Anabilim Dalı:
 • İslam Hukuku Anabilim Dalı:
 • Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı:
 • Tasavvuf Anabilim Dalı:
 • Tefsir Anabilim Dalı:
 • Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı:

Din ve bilimin ortak amacı nedir?

Din; evren ve varlıklar üzerine düşünülmesini ister. Bilim; evrenin var olan sırlarını ortaya çıkarır. Her ikisi de insanların hayatına yönelik ortak hedefler içerirler. Her ikisi de doğru bilgiye dayanır ve insanları mutluluğa ulaştırmayı amaçlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *