Din Isimleri Nasıl Yazılır?

Ova adları nasıl yazılır?

* Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, bucak, belde, köy vb. sözler küçük harfle başlar. * Kıta, bölge, dağ, ova, deniz, göl, nehir, akarsu adlarının ilk harfi büyük yazılır. * Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci adlar büyük harfle başlar.

Büyük harfler nerede nasıl kullanılır?

Özel isimler, yer, devlet, millet, ülke, hitap, makam, mevki, dergi, kitap ve birçok farklı kelime büyük harfle başlar bu sebeple büyük harflerin kullanıldığı alanlar oldukça yaygındır.

Ünvanlar nasıl yazılır?

Doğru yazılışı unvan şeklinde olmaktadır. Yazım yanlışı olarak ise ünvan şeklindeki yazılışı kabul edilmektedir. Türk Dil kurumuna göre unvan kelimesinin doğru yazılışı unvan şeklinde kabul edilmektedir. Ünvan yazımı yazım yanlışı olarak kabul edilmektedir.

Özel isimler neden büyük harfle başlar?

– Özel isimler büyük harfle başlar. Çünkü ay ve gün adları her zaman büyük harfle başlamaz. Özellikle cümle içerisinde tek başına kullanan ay ve gün adları küçük harfle başlar.

Il ilçe adları nasıl yazılır?

Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt vb.) büyük harfle başlar: Afrika, Asya; Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu; İstanbul, Taşkent; Turgutlu, Ürgüp; Akçaköy, Çayırbağı; Bahçelievler, Kızılay, Sarıyer vb.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Mütercim Ne Demek Din?

Istanbul’un fethi nasıl yazılır?

TDK sözlüğünde yer alan bilgiye göre ” Fetih ” olarak yazılması doğru kabul edilir.

Büyük harflerin kullanıldığı yerler kaç tanedir?

BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI YERLER

 • Cümle büyük harfle başlar.
 • Dizeler büyük harfle başlar.
 • Özel adlar büyük harfle başlar.
 • Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar.
 • Kitap, bildiri, makale vb.nde ana başlıktaki kelimelerin her biri büyük harfle başlar.

Büyük harflerin kullanım kuralları nelerdir?

Büyük harflerin kullanıldığı yerler şu şekildedir:

 • Cümle başında büyük harf kullanılır.
 • Özel isimlerin baş harfi büyük yazılır.
 • Soy isimleri büyük harflerle yazılır.
 • Dizeler büyük harfle başlar.
 • Unvan isimleri büyük harfle başlar.
 • Kurum isimleri büyük harfle başlar.

Ikilemelerin Yazımlarında nelere dikkat edilmelidir?

İkilemelerin Yazımı

 • Türkçede ikilemeler, genellikle ayrı yazılmaktadır.
 • Sözcük tekrarıyla oluşan ikilemeler gibi, zıt veya eş anlamlı sözcüklerin tekrarlanmasıyla oluşan ikilemeler de ayrı yazılır.
 • İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı yazılır:
 • Bazı ikilemeler birleşik yazılmaktadır.

Unvan nasıl okunur?

Bu kelimenin TDK’ya göre doğru yazılışı UNVAN şeklindedir. 1.

Unvan ı unvan mı?

TDK’YE GÖRE UNVAN MI YOKSA ÜNVAN OLARAK MI YAZILIR? Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre bu kelimenin doğru yazılışı unvan şeklindedir.

Kelimelerin büyük harfle yazılmasının nedeni nedir?

– Resmî yazılarda saygı bildiren sözlerden sonra gelen makam, mevki, unvan bildiren sözcükler ve hitaplar: Örnek: Sayın Bakan, Sevgili Kardeşim, Aziz Dostum… – Din ve mitoloji kavramlarını karşılayan özel adlar büyük harfle başlar.

Özel isimler cümlede nasıl kullanılır?

Kişi, yer, hayvan, kitap, dergi, kurum, okul, müessese, millet, din, mezhep, dil, gezegen, yıldız gibi varlıkların diğerlerinden ayırt edilebilmesi için özel isim verilebilir. ➜ Özel isimler cümlenin neresinde olursa olsun büyük harfle başlar.

You might be interested:  FAQ: Nijerya Hangi Din?

Bey hanım nasıl yazılır?

Hanım, bey, amca, efendi gibi sözcükler özel isimlerden sonra gelip o ismi nitelerse büyük harfle yazılır ve gelen ekler kesme işareti ile ayrılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *