4. Sınıf Din Dersine Kim Girecek?

4 sınıf öğretmeni hangi derslere girer?

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 64. maddesinde, 4 ve 5. sınıflarda beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil ve bilişim teknolojileri derslerinin branş öğretmenlerince okutulabileceği belirtilmiştir.

Sınıf öğretmeni kaçıncı sınıflara girer?

sınıfı 4. sınıfa gelince bazı derslere branş öğretmenler girmeye başlar ve beşinci sınıfta da bu durum geçerlidir. Sınıf altı olunca yani artık ikinci kademe olunca sınıf öğretmeni sınıfı bırakır ve tüm derslere branş öğretmenleri girer.

Sınıf öğretmenleri ingilizce ve din kültürü dersleri için ek ders alır mı?

din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile alan öğretmenlerinin derse girdiği saatlerde sınıf öğretmenlerinin okulda bulunmaları ve bu saatlerde okul müdürünün vereceği eğitim ve öğretimle ilgili işleri yapmaları hâlinde, verilen bu görevler ek ders görevinden sayılır.” hükmü yer almaktadır.

Sınıf öğretmeni branş derslerine girebilir mi?

Sınıf öğretmenlerinin bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlanabilmeleri için derslerine diğer branş öğretmenlerinin girdiği saatlerde mutlaka okulda bulunmaları ve okul müdürünün eğitim ve öğretimle ilgili vereceği görevleri yapmaları gerekmektedir.

You might be interested:  Sık sorulan: Hesap Ne Demek Din?

Ilkokulda hangi derslere branş öğretmenleri giriyor?

Bu hükümlere göre de; ilkokullarda resim-iş, müzik, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile alan öğretmenleri sınıf öğretmeninin yerine derse girebilmektedirler.

Sınıf öğretmeni hangi dersleri verir?

Sınıf öğretmeni, ilkokula başlayan öğrencilere okuma ve yazma ile temel matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi ve el becerisi gibi eğitimleri veren kişidir. Özel ya da devlete bağlı okullarda çalışabilir.

Sınıf öğretmeni ek ders hesaplama nasıl yapılır?

Sınıf öğretmeni için örnek aylık ek ders hesaplaması;

  1. Kadrolu sınıf öğretmenleri için: aylık 72 saat x 19,55 =1.407 TL.
  2. Sözleşmeli sınıf öğretmenleri için aylık 72 saat x 16,79 = 1.208 TL.

Sınıf öğretmenliği nasıl bir meslek?

Sınıf Öğretmenliği bölümü bir lisans programıdır ve bölümün amacı çağa uygun ve modern olarak nitelendirilebilecek öğretmenleri yetiştirerek bulundukları eğitim kurumlarındaki öğrencilerine en iyi eğitimi gösterebilecek kişileri yetiştirerek eğitim sektörüne ve öğrencilere fayda sağlamaktır.

1 sınıf öğretmenleri ek ders alacak mı?

Not 1: Sınıf Öğretmenlerin haftalık Maaş karşılığı doldurması gereken ders saati sayısı 18 ders saatidir. Not 3: Sınıf öğretmenleri sınıf şube rehberliği görevi kapsamında ayrıca 2 ek ders ücreti almazlar. Not 4: Sınıf öğretmenleri girdikleri her 10 saate 1 hazırlık ve planlama ek ders ücreti alırlar.

Sınıf öğretmenleri ek ders alacak mı?

Açıklanan kazanımların 16. maddesine göre; sınıf öğretmenlerine, okul öncesi öğretmenlerine ve atölye şefliği görevi verilen öğretmenlere haftalık ilave 2 saat ek ders ücreti ödenmesini sağladık maddesi uyarınca okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine haftada 17 saat ek ders ücreti ödenecek.

Ilkokullarda din kültürü dersine kim girer?

İlkokullarda, İngilizce ve din derslerini alan öğretmenleri okutacak. Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişikliğe gitti. Buna göre, ilkokullarda yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin okulun kadrolu alan öğretmenlerince okutulması esas olacak.

You might be interested:  Teşri Ne Demek Din Kültürü?

Sınıf öğretmeni ortaokulda derse girebilir mi?

İlköğretim Okullarında branşı sınıf öğretmeni olan yöneticilerin aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerini ne şekilde yerine getireceklerine dair Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Görüş yazısı yayınladı.

Ilkokullarda dersine branş öğretmeni giren sınıf öğretmenlerinin ek ders durumu nasıl olacak?

öğretmenler haftada en az 1 (bir) gün okula gelerek değerlendirme yapacak ve sınıf defterlerini işleyecektir.” hükmü esas alınarak ödenecektir. Bu durumda sınıf öğretmenlerinin derslerine branş öğretmeni girdiği saatlerde ek ders ücreti kesilmeyecektir.

Sınıf öğretmeni hangi alana geçebilir?

Yıllar önce devlet bulduğu fakülte mezununu Sınıf Öğretmeni olarak atamıştı. MEB şimdi bunları liselere Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Felsefe, Edebiyat, Tarih, Coğrafya öğretmeni olarak geçirecek. MEB internet sitesinde duyuru ve ayrıntıları yayınlandı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *